Custobar arvostelu

Custobar on pilvipohjainen markkinoinnin automaatioalusta, joka on suunniteltu auttamaan kaikenkokoisia yrityksiä luomaan, käynnistämään ja hallitsemaan markkinointikampanjoita. Alustan avulla organisaatiot voivat kerätä ja tallentaa tietoja myynnistä, markkinoinnista, viestinnästä ja asiakaspalvelusta useista lähteistä.

Artikkelin sisältö

Hinta alkaen : 195 eur / kk
Kenelle : Yrityksille, jotka haluavat kehittää kommunikointia
3.4/5

Lue lisää, katso kaikki ominaisuudet sekä tarkemmat hintatiedot:

Softia.fi:n arvostelut sisältävät affiliate-linkkejä. Tämä auttaa meitä pitämään sivusto laadukkaana. Affiliate-linkit eivät vaikuta arvosteluihin tai muuhun sisältöön.

Asiakkuuksien hallinta ja niiden säilyttäminen ovat kriittisiä tekijöitä kestävän liiketoiminnan kasvamisen kannalta. Ohjelmisto nimeltä Custobar tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia, joilla asiakkuuksia voi hallita tehokkaasti ja kasvua edistäen.

Nykypäivän kovassa kilpailussa asiakassuhteiden hallinnasta (CRM, Customer Relationship Management) on tullut keskeinen osa yrityksen menestystä. CRM-järjestelmien avulla yritykset voivat tehokkaasti hallita vuorovaikutustaan asiakkaiden kanssa, virtaviivaistaa markkinointia ja parantaa työn yleistä tehokkuutta. Yksi merkittävää suosiota saavuttanut CRM-ratkaisu on Custobar

Mikä on Custobar? 

Asiakastiedot ovat kullanarvoista dataa markkinointistrategian suunnittelussa ja toteutuksessa. Ne ovat arvokasta polttoainetta liidien generoinnissa ja myynnin johtamisessa. Kun yritys tuntee asiakkaansa ja heidän ostokäyttäytymisensä, voi se paremmin ennustaa tulevia tarpeita ja reagoida niihin nopeasti.

Custobar on pilvipohjainen markkinoinnin automaatioalusta, joka on suunniteltu auttamaan kaikenkokoisia yrityksiä luomaan, käynnistämään ja hallitsemaan markkinointikampanjoita. Alustan avulla organisaatiot voivat kerätä ja tallentaa tietoja myynnistä, markkinoinnista, viestinnästä ja asiakaspalvelusta useista lähteistä yhtenäiseen portaaliin myöhempää käyttöä varten.

Markkinoinnilla on ratkaiseva rooli kasvun edistämisessä ja Custobar tuokin mukanaan useita ominaisuuksia, jotka suoristavat mutkia markkinointiponnisteluissa. Huomionarvoisiin ominaisuuksiin lukeutuu Custobarin kyky luoda sekä käynnistää kohdennettuja markkinointikampanjoita. 

Custobarilla yritys voi segmentoida asiakaskuntansa ja luoda jokaiselle segmentille räätälöityjä markkinointiviestejä. Tällainen kustomoitu taso varmistaa sen, että asiakkaat saavat asiaankuuluvaa ja kiinnostavaa sisältöä, mikä johtaa korkeampiin vastausprosentteihin.

Kenelle Custobar on tarkoitettu?  

 • Asiakkuuksia pyöritteleville pk-yrityksille
 • Aktiivista markkinointia tekeville yrityksille
 • Liidipohjalta toimiville tekijöille
 • Yrityksille, jotka haluavat kehittää kommunikointia asiakkuuksien kanssa
 • Datan hyödyntämiseen

Mihin ongelmaan Custobar tuo ratkaisun?  

Data on tehokkaan markkinoinnin ytimessä ja Custobar hyödyntää dataa kohdistetuissa kampanjoissa. CRM-alusta tarjoaa edistyneitä analytiikka- ja raportointiominaisuuksia, joiden avulla yritykset voivat saada arvokkaita näkemyksiä asiakastiedoistaan. 

Custobar integroituu myös saumattomasti eri tietolähteisiin, kuten verkkokauppa-alustoihin ja sosiaalisen median kanaviin. Integroinnin avulla yritykset voivat kerätä ja analysoida tietoja useilta alueilta, saaden näin kattavan kuvan asiakkaiden vuorovaikutuksesta. Näiden tietojen avulla yritykset voivat luoda tarkasti kohdistettuja kampanjoita. Integrointi eliminoi manuaalisen tiedonsyötön tarpeen ja varmistaa, että tiedot kulkevat saumattomasti eri järjestelmien välillä. 

Custobarin ominaisuudet 

Segmentointi

Custobarin avulla yritykset voivat helposti luokitella asiakkaansa erilaisten parametrien, kuten väestötietojen, ostokäyttäytymisen ja mieltymysten perusteella. Tämä mahdollistaa kohdistettujen markkinointikampanjoiden toteuttamisen sekä henkilökohtaisen viestinnän ja siten paremman asiakaskokemuksen.

Kattava hallintajärjestelmä

Custobarin CRM-alustan avulla yritykset voivat tallentaa ja analysoida suuria määriä asiakasdataa, mikä tarjoaa arvokasta tietoa päätöksen tekoon. Näin yrityksen on helpompi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoida markkinointistrategioita ostotottumusten analysoinnista asiakkaiden käyttäytymisen ennustamiseen.

Asiakastietojen hallinta on keskeinen osa tehokasta markkinointistrategiaa. Kun yrityksellä on tarkka tieto asiakkaidensa tarpeista, mieltymyksistä ja ostohistoriasta, se voi kohdentaa markkinointiviestintäänsä entistä paremmin. Asiakastiedot auttavat myös tunnistamaan uusia liidimahdollisuuksia ja parantamaan myynnin johtamista. 

Vuorovaikuttaminen

Custobarilla on mahdollista seurata asiakkaiden vuorovaikutusta ja kosketuspisteitä eri kanavissa. Näin yrityksillä on kokonaisvaltainen näkemys jokaisen asiakkaan matkasta, jolloin he voivat tarjota henkilökohtaisia kokemuksia ja ratkaista ongelmat nopeasti.

Automatisointi

Lisäksi Custobarin avulla voidaan automatisoida keskeisiä asiakashallintatehtäviä, kuten seurantaa, muistutuksia ja ilmoituksia. Automatisoimalla nämä prosessit säästetään aikaa ja resursseja, varmistaen samalla johdonmukaisen viestinnän asiakkaiden kanssa. Tämä johtaa viime kädessä asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden paranemiseen. 

Yritykset voivat automatisoida myös erilaisia markkinointitehtäviä, kuten sähköpostikampanjoita, sosiaalisen median julkaisuja ja tekstiviesti-ilmoituksia. Custobar automatisoi tehtävät jopa liidien luomisesta tilausten käsittelyyn ja vapauttaa työntekijöille arvokasta aikaa keskittyä strategisempaan toimintaan.

Automatisoimalla nämä prosessit yritykset tehostavat ajan käyttöä, vähentävät inhimillisiä virheitä ja ylläpitävät johdonmukaista brändäystä kaikissa markkinointikanavissa. 

Custobar-ohjelman käyttöliittymä, joka näyttää kerättyä dataa.
Custobarin integroinnin avulla yritykset voivat kerätä ja analysoida tietoja useilta alueilta, saaden näin kattavan kuvan asiakkaiden vuorovaikutuksesta.

Custobarin hinta 

Custobarin hinta riippuu yrityksen asiakastietojen määrästä. Saatavilla on perusversio sekä Custobar Plus. Perusversiossa 1000 kontaktin kuukausittainen hinta alkaa 195 eurosta ja hinta nousee tuhannen kontaktin välein kymmenellä eurolla 50 000 kontaktiin asti. 50 000 kontaktista ylöspäin kuukausihinta alkaa 785 eurosta.

Perusversio sisältää muun muassa viisi käyttäjälisenssiä, tietojen yhdistämisen monesta eri kanavasta, 360° asiakasnäkymän, API:t sisään ja ulos, RFM-matriisin, web-käyttäytymisen seurannan sekä sähköpostituen. Ohjelma on saatavilla englanniksi, saksaksi, suomeksi, ranskaksi ja hollanniksi.

Plusversiosta löytyy perusversion toimintojen ohella enemmän kustomointimahdollisuuksia sekä koulutuksellista tukea. Jos yrityksellä taas onkin yli 150 000 kontaktia, Custobar räätälöi yritykselle oman suunnitelman. Maksutonta versiota Custobarissa ei ole olemassa.

Kokemuksia Custobarista

Käyttäjäpalautteiden mukaan Custobarissa on simppeli käyttöliittymä ja sen saa saumattomasti integroitua muihin ohjelmiin. Asiakkaiden haku ei toimi kovinkaan intuitiivisesti ja raporttien toivottaisiin olevan perusteellisempia. 

Custobarin antamien tietojen perusteella monille työntekijöille on jäänyt enemmän aikaa varsinaisen työn toteuttamiseen. Ohjelmisto käyttöönoton kanssa ei ole ongelmia ja tarvittaessa Custobar tarjoaa maksutonta konsultaatiota. Erityisesti sähköpostikampanjoita on käyttäjien taholta kiitelty. 

Jotta Custobarista saa kaiken irti, kannattaa toimia seuraavien vinkkien mukaan:

 • Määritä selkeät tavoitteet, jotka halutaan saavuttaa Custobarin avulla. Näin päästään toteuttamaan etenemissuunnitelmaa ja mittaamaan CRM-järjestelmän menestystä.
 • Tarjoa työntekijöille kattava koulutus Custobar tehokkaasta käytöstä. Tämä varmistaa, että kaikki ymmärtävät järjestelmän ominaisuudet ja voivat hyödyntää sen potentiaalin.
 • Tarkista ja optimoi Custobar omaan käyttöön säännöllisesti. Analysoi tietoja, mittaa suorituskykyä ja tee tarvittavat muutokset tulosten parantamiseksi.
 • Harkitse asiantuntijatuen hakemista Custobarin tuntevalta kouluttajalta tai konsultilta. Tarvittava asiantuntemus ja kokemus auttavat tehostamaan toteutusprosessia ja varmistamaan onnistuneen lopputuloksen.

Custobar on mahdollista integroida seuraavien ohjelmien kanssa: WooCommerce, Zapier, Infobip, Shopware, Nosto, Freshdesk, SendGrid, LoyaltyLion, Google Ads, Meta Business, Yotpo, OptinMonster, Instagram, Shopify sekä Zendesk Suite.

Custobarin arvostelu 

Custobar tarjoaa kattavan joukon ominaisuuksia, jotka ovat yrityksen asiakaskasvulle välttämättömiä. Hyödyntämällä ohjelmiston asiakassegmentointiominaisuuksia sekä automaatioita, yritys pystyy tehokkaasti hallitsemaan asiakkuuksiaan, helpottamaan markkinointia ja hyödyntämään dataa.

Integroimalla Custobar muihin liiketoiminnan työkaluihin ja järjestelmiin, voidaan saavuttaa vielä suurempi tehokkuus ja tarjota saumatonta asiakaskokemusta. 

Custobar on omiaan pk-yrityksille sekä siitä isommille toimijoille. Freelancer-pohjaisille tekijöille ohjelma ei ole kovinkaan hyödyllinen. 

Plussat

 • Monipuolinen CRM-alusta
 • Automatisointimahdollisuudet
 • Laajat integrointipohjat
 • Helppokäyttöinen

Miinukset

 • Toimii vain desktopilla
 • Ei kalenteritoimintoja
 • Raportteja ei pysty kustomoimaan
 • Ei projektihallintaa

Yhteenveto

Custobar on pilvipohjainen markkinoinnin automaatioalusta, joka on suunniteltu auttamaan yrityksiä hallitsemaan asiakassuhteitaan tehokkaasti ja edistämään kasvua. Ohjelmiston avulla organisaatiot voivat kerätä ja tallentaa myynti-, markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalvelutietoja useista eri lähteistä yhteen portaaliin tulevaa käyttöä varten.

Custobarin tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu mahdollisuus luoda ja käynnistää kohdennettuja markkinointikampanjoita, segmentoida asiakaskuntaa räätälöityjä viestejä varten ja seurata asiakkaiden vuorovaikutusta eri kanavissa. Ohjelmisto integroituu saumattomasti eri tietolähteisiin tarjoten myös analytiikka- ja raportointiominaisuuksia. 

Käyttäjäpalautteissa Custobarista korostetaan sen yksinkertaista käyttöliittymää, saumatonta integrointia muihin ohjelmistoihin ja tehokkaita sähköpostikampanjoita. Custobarin hyötyjen maksimoimiseksi on kuitenkin suositeltavaa asettaa sovelluksen käytölle selkeät tavoitteet. 

Kaiken kaikkiaan Custobar tarjoaa kattavan valikoiman ominaisuuksia, jotka auttavat yrityksiä hallinnoimaan tehokkaasti asiakassuhteita, helpottamaan markkinointia ja hyödyntämään tietoja kasvun edistämiseksi. Se sopii eri toimialojen pk-yrityksille ja suuremmille toimijoille.

Tutustu lisää 

Softia.fi:n avulla pystyt etsimään ja vertailemaan erilaisia yrityssoftia. Tutustu kaikkiin arvosteluihimme ja löydä tarpeisiisi sopivin sovellus arvostelut-sivulta

Tutustu muihin CRM-järjestelmiin:

Aiheeseen liittyvät blogit

Koitko tämän sisällön hyödylliseksi?

Klikkaa tähteä arvion antamiseksi!

Keskimääräinen arvio 0 / 5. Arvioiden määrä: 0

Ei arvioita. Ole ensimmäinen!

Kiitos arviostasi!

Jos nämä aiheet kiinnostavat, seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa!

Kiitos arviostasi!

Auta meitä kehittämään sisältöämme.

Kerro mitä voisimme tehdä paremmin.

Vaihtoehtoiset sovellukset

Softia.fi

Softia.fi:n avulla pystyt etsimään ja vertailemaan erilaisia yrityssoftia. Lue käyttäjien kokemuksia, tutustu uusiin työkaluihin ja valitse tarpeisiisi sopivin softa.

VIIMEISIMMÄT ARVOSTELUT

SEO

Surfer AI arvostelu

Nettisivujen hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan sisällön muokkaamista siihen muotoon, että hakukoneet, kuten Google tai Microsoft Bing, reagoivat sisältöön herkemmin. Näin hakukoneita houkutteleva sisältö nousee hakutuloksissa korkeammalle ja saa enemmän klikkauksia.  Surfer AI on Surfer

Lue arvostelu
mainonta

Luna AI arvostelu

Nykypäivän nopeatempoisessa ja kilpailevassa liiketoimintaympäristössä on syytä pysyä liidien ja markkinointiprosessien kärjessä. Tässä kohtaa Luna AI tulee peliin. Luna AI on tehokas työkalu, joka tekoälyn avulla voi kehittää liiketoimintastrategiaansa eteenpäin. Se on

Lue arvostelu
tekoäly

Duda AI arvostelu

Nettisivut ovat suuremman ja pienemmän yrityksen käyntikortti. Ilman nettisivuja yritystä ei käytännössä “ole olemassa”, sillä digiaikaan kuuluu se, että tuotteita ja palveluja etsitään ensimmäisen internetin kautta. Ajatus siitä, että nettisivuja ei tarvita,

Lue arvostelu

Käyttäjien kokemuksia

Oletko käyttänyt sovellusta? Kerro oma kokemuksesi alle!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Seuraa meitä somessa!

Pysy ajan tasalla yritysohjelmistojen viimeisimmistä trendeistä ja vinkeistä! Esittelemme somekanavissamme erilaisia sovelluksia ja ohjelmistoja sekä jaamme tietoa niiden tehokkaasta käyttämisestä.