Finadeck arvostelu

Finadeckin logo

Finadeckilla yritys sekä konsernit voivat automatisoida taloutta ja päivittäistä liiketoimintaa koskevan johdon ja hallituksen raportoinnin sekä rakentaa ketterästi myös budjetit, ennusteet sekä skenaariot.

Artikkelin sisältö

Hinta alkaen : 89,90 €/kk
Kenelle : Yrityksille, yritysryppäille, konserneille, franchising-ketjuille, tilitoimistoille, rahoittajille
4.3/5
Selain

Lue lisää, katso kaikki ominaisuudet sekä tarkemmat hintatiedot:

Softia.fi:n arvostelut sisältävät affiliate-linkkejä. Tämä auttaa meitä pitämään sivusto laadukkaana. Affiliate-linkit eivät vaikuta arvosteluihin tai muuhun sisältöön.

Mikä on Finadeck?

Finadeck on suomalainen uuden sukupolven älykäs pilvipohjainen talousjohtamisen ja raportoinnin ohjelmisto, joka auttaa ymmärtämään liiketoimintaanne paremmin. Ohjelmisto tehostaa ja helpottaa liiketoiminnan seuraamista ja suunnittelua.

Kenelle Finadeck soveltuu?

 • Yrityksille
 • Yritysryppäille, konserneille ja franchising-ketjuille
 • Tilitoimistoille
 • Rahoittajille
Finadeck-ohjelmisto kannettavan tietokoneen ja puhelimen näytöillä.
Kuva: Finadeck.

Finadeck yrityksille ja konserneille

Finadeckilla yritys sekä konsernit voivat automatisoida taloutta ja päivittäistä liiketoimintaa koskevan johdon ja hallituksen raportoinnin sekä rakentaa ketterästi myös budjetit, ennusteet sekä skenaariot.

Ohjelmistoon rakennetut valmiit integraatiot mahdollistavat, että taloushallinnon ja päivittäisen liiketoiminnan oleellinen data saadaan yhdistettyä vaivattomasti. Kun kaikki liiketoiminnalle oleellinen tieto on samassa tietokannassa, voi käyttäjä rakentaa haluamansa tunnusluvut sekä raportit ja automatisoida raporttien lähetyksen.

Finadeckin konserniympäristössä voidaan yhdistellä Finadeckiin aktivoitujen emon, tytäryritysten sekä mahdollisten tytärkonsernien toteuma- ja budjettiluvut, tehdä tarvittavat sisäisten siirtojen ja valuuttakurssien eliminoinnit sekä rakentaa konsernilakanaraportit helposti.

Lisäksi Finadeckiin on mahdollista perustaa oma ympäristö taseen eliminointeihin. Näin myös eliminointiyhtiöön esimerkiksi Google Sheetsin kautta vietävät taseen eliminoinnit saadaan huomioitua konserniympäristössä.

Finadeck tilitoimistoille ja rahoittajille

Finadeckia käyttävät Partner-tilitoimistot voivat tehostaa ja kehittää asiakkaiden raportointi- ja budjetointiprosesseja sekä tehostaa asiakasyritystensä taloudellisen tilan seurantaa porautuvan ja räätälöitävän Tilitoimiston Dashboardin avulla.

Finadeckilla tilitoimistot voivat

 • auttaa asiakasyrityksiä rakentamaan, visualisoimaan ja automatisoimaan halutut raportit halutuille johdon ja hallituksen jäsenille
 • auttaa asiakasyrityksiä budjettien, ennusteiden ja skenaariden teossa
 • seurata asiakasyritysten taloudellisen tilan kehitystä keskitetysti Tilitoimiston Dashboardista

Finadeckia käyttävät rahoittajat voivat puolestaan kehittää ja ketteröitää asiakasportfolionsa hallintaa, pienentää luottoriskiä ja auttaa asiakasyrityksiä raportoinnissa sekä suunnittelussa.

Finadeckilla rahoittajat voivat

 • yhdenmukaistaa vastaanottamanne rahoitushakemukset
 • virtaviivaistaa ja modernisoida rahoitushakemusten käsittelyprosessin
 • seurata rahoitettujen yritysten taloudellisen tilan kehittymistä reaaliaikaisesti Rahoittajan Dashboardista
 • auttaa asiakasyrityksiänne raportoinnissa sekä suunnittelussa

Nainen katselee Finadeck-ohjelmistoa kannettavan tietokoneen näytöltä.
Kuva: Finadeck.

Miksi valita taloushallinnon ohjelmistoksi Finadeck?

Finadeck tarjoaa ratkaisun raportoinnin, budjetoinnin ja ennusteiden teon haasteisiin. Perinteisesti raportointi- ja budjetointiohjelmistot ovat käyttöliittymiltään järeitä, eikä niiden avulla ole ollut mahdollista ennustaa tulevaa kassavirtaa ketterästi. Lisäksi käyttöönotto voi olla sekä vaikeaa että hintavaa.

Yritysten liiketoiminnan kannalta oleellista on pystyä seuraamaan sen avaintunnuslukuja tehokkaasti. Finadeck tarjoaa kirjanpitoa tukevan ohjelmiston, jossa kriittisten avainlukujen seuraaminen ja vertaaminen on helpompaa, visuaalisempaa ja tehokkaampaa.

Finadeck on oiva työkalu rahoittajille ja rahoitusta hakeville. Rahoituksen haku on ollut varsinkin pienissä yrityksissä ja start-up yrityksissä haastavaa, sillä yrityksien raportointitavat ovat voineet poiketa voimakkaasti rahoittajien mallista muodostaa tulos-, tase- ja kassavirtaennusteet tulevien kassavirtojen arviointiin. Finadeck perustettiin osittain vastaamaan juuri tähän tarpeeseen. Finadeckissa rahoitusta voi hakea suoraan lukuisilta rahoituskumppaneilta, jotka saavat samalla ketterästi raportin rahoitusta hakevan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Finadeckin ominaisuudet

Raportointi

Finadeck tarjoaa yrityksille ketterät ja kustannustehokkaat työkalut raportointiin, budjetointiin, skenaarioiden ja ennusteiden rakentamiseen sekä jyvityksiin.

Ohjelmisto laskee taloushallinnon datasta automaattisesti kassavirtalaskelman sekä kannattavuuden, maksuvalmiuden, vakavaraisuuden ja kassan vakiotunnusluvut. Kaavatyökalulla voi rakentaa ketterästi omia tunnuslukua taloushallinnon ja sen ulkopuolisesta datasta ja yhdistellä nämä datat samaan tunnuslukuun. Jyvitystyökalulla käyttäjä voi rakentaa Finadeckiin jyvityssäännöt, joiden perusteella esimerkiksi hallinto kustannuspaikalle kirjatut tulot ja kulut saadaan jyvitettyä jälkilaskennassa.

Finadeck sisältää dashboardit kaikille seurantatasoille, eli konsernille, yksittäiselle yritykselle ja yrityksen laskentakohteille. Käyttäjä voi seurata tasojen kehitystä eri aikaväleillä valitsemiensa tunnuslukujen valossa. Lisäksi ohjelmisto pitää sisällään raportin rakennustyökalun, jolla käyttäjä voi itse tai Finadeckin tuella rakentaa ja automatisoida johdon ja hallituksen raportit, kuten konsernilakanaraportit.

Konserneille rakennetusta dashboardista käyttäjä voi seurata keskitetysti valitsemiensa yritysten kehitystä. Yksittäiselle yritykselle tarkoitetulla dasboardilla käyttäjä voi tarkastella yksittäisen yrityksen tai sen seurantakohteen kehitystä sekä vertailla tunnuslukujen kehitystä suhteessa budjettiin, skenaarioihin ja ennusteisiin. Laskentakohteiden dashboardista käyttäjä voi puolestaan keskitetysti valitsemiensa laskentakohteiden, kuten toimipisteiden tai ajoneuvojen kehitystä.

Finadeckiin voidaan tuoda dataa esimerkiksi taloushallinnon ohjelmistosta tai operatiivisen liiketoiminnan ohjelmistosta, kuten ajoseurantaohjelmistosta. Datat voidaan yhdistää ja niistä voidaan luoda erilaisia kaavoja.

Budjetointi, skenaariot ja ennusteet

Finadeckissa budjetti on mahdollista rakentaa joko yhtiö- ja/tai laskentakohdetasolla. Budjetti voidaan lukea Finadeckiin myös .csv pohjan tai Google Sheets integraation kautta. Mikäli budjetti rakennetaan laskentakohdetasolla, ohjelma summaa laskentakohteiden budjetit alhaalta ylöspäin aina yhtiötasolle saakka. Finadeckiin sisäänrakennetut laina- ja poistolaskurit sekä taseen automaattiset simuloinnit mahdollistavat ketterän kassavirran ennustamisen.

Käyttäjä voi rakentaa ennusteet rullaavina, tai määrittää itse miltä ajanjaksolta toteumadata halutaan yhdistää valittuun budjettiin, budjettiskenaarioon tai ennusteeseen.

Professional-pakettiin kuuluvan käyttöomaisuuden hallinta -toiminnallisuuden avulla käyttäjä voi syöttää olemassa olevien ja suunniteltujen investointien omaisuuserien hankintatiedot ja kirjanpidon, sekä verotuksen poistosuunnitelmat omaisuuserittäin ja tilikohtaisesti.

Myös budjetoinnissa käyttäjä voi rakentaa jyvitystyökalulla Finadeckiin haluamansa jyvityssäännöt, jolloin budjetoidut tulot ja kulut saadaan jyvitettyä jälkilaskennassa.

Integraatiot

Finadeckiin tuodaan data pääsääntöisesti automaattisesti valmiiden integraatioiden kautta. Tietoja on mahdollista tuoda myös manuaalisesti, mikäli integraatio ei jostain syystä onnistu. Finadeck pyrkii aina rakentamaan integraation ja sen on Finadeckin puolesta maksuton.

Nainen ja mies katselevat piirakkakaaviota tietokoneen näytöltä.
Kuva: Finadeck.

Finadeckin hinta

Finadeckin saa kokeiluun 30 päiväksi veloituksetta. Käyttöönotto ja perehdytys ovat ilmaisia. 30 päivän jälkeen laskutus ei lähde automaattisesti käyntiin, vaan Finadeck sopii siitä erikseen asiakkaan kanssa.

Finadeckilla on kolme eri hinnoitteluratkaisua yrityksille (Light-paketti 89,90 €/kk/yritys, Basic-paketti 149,90 €/kk/yritys ja Professional-paketti 199,90 €/kk/yritys). Hinnat pitävät sisällään rajattoman määrän käyttäjiä. Tilitoimistoille ja rahoittajille Finadeck tarjoaa kumppanihinnat, jotka ovat aina sopimuksenvaraisia.

Finadeckiin on mahdollista tutustua livedemossa, johon voi varata ajan Finadeckin sivuilta.

Kokemuksia Finadeckista

Finadeckin saamien virallisten palautteiden perusteella käyttökokemus on asteikolla 1–5 noin 4–5/5. Finadeckin käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä ohjelmiston helppokäyttöisyyteen ja kassavirran ennustettavuuteen. Finadeckin on koettu olevan matalan kynnyksen ohjelmisto myös hintansa puolesta. Sillä on koettu olevan myös hyvä hinta-laatusuhde.

Finadeckin kaavatyökalujen oppiminen vaatii jonkin verran harjoitusta, mutta siksi Finadeck tarjoaa ilmaisen käyttöönottokoulutuksen. Finadeckin käyttöönoton haasteet liittyvät yleensä integraatioihin, joissa työskennellään muiden järjestelmien kanssa. Finadeck tarjoaa integraatiot aina maksutta.

Finadeck arvostelu

Finadeck on raportoinnin ja taloushallinnon ohjelmisto, jossa on hyvin matalan kynnyksen hinnoittelu. Finadeck on kevyt ottaa käyttöön ja sen kokeilu on maksutonta. Kokemusten perusteella Finadeckilla on hyvä hinta-laatusuhde. Finadeck on uuden sukupolven talousjohdon ohjelmisto, joka on hyvin skaalautuva ja käyttäjä voi rakentaa sillä juuri itselleen sopivia näkymiä.

Finadeckista hyötyvät monenlaiset yritykset. Se sopii hyvin kirjanpidon tukiohjelmaksi sekä yksittäisille yrityksille että konserneille.

Jos yrityksellä, konsernilla, tilitoimistolla tai rahoittajalla on tarvetta ohjelmistolle, joka visualisoi ja kerää yhteen liiketoiminnan kannalta oleellisen ja kriittisen datan ja joka tukee datalla johtamista, tarjoaa Finadeck potentiaalisen vaihtoehdon.

Tutustu

Realistisesti ja huolellisesti laadittu budjetti suojelee yritystä karikoilta

Muita taloushallinnon järjestelmiä

 • Visma Fivaldi on kustannustehokas ja monipuolinen taloushallinnon järjestelmä
 • Finago Procountor on yksi suosituimmista taloushallinnon järjestelmistä Suomessa
 • Netvisor on Suomen suosituimpia sähköisen taloushallinnon ohjelmistoja
 • Isolta Arkhimedes on kätevä työkalu yrityksen laskutuksen käyttöön
 • Zervant on helppo laskutusohjelma yritysten tarpeisiin
 • EmCe 365 on sähköinen modernin teknologian omaava taloushallintosovellus

Lue lisää aiheesta

Tutustu muihin taloushallinnon sisältöihimme.

Koitko tämän sisällön hyödylliseksi?

Klikkaa tähteä arvion antamiseksi!

Keskimääräinen arvio 5 / 5. Arvioiden määrä: 2

Ei arvioita. Ole ensimmäinen!

Kiitos arviostasi!

Jos nämä aiheet kiinnostavat, seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa!

Kiitos arviostasi!

Auta meitä kehittämään sisältöämme.

Kerro mitä voisimme tehdä paremmin.

Vaihtoehtoiset sovellukset

Softia.fi

Softia.fi:n avulla pystyt etsimään ja vertailemaan erilaisia yrityssoftia. Lue käyttäjien kokemuksia, tutustu uusiin työkaluihin ja valitse tarpeisiisi sopivin softa.

VIIMEISIMMÄT ARVOSTELUT

SEO

Surfer AI arvostelu

Nettisivujen hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan sisällön muokkaamista siihen muotoon, että hakukoneet, kuten Google tai Microsoft Bing, reagoivat sisältöön herkemmin. Näin hakukoneita houkutteleva sisältö nousee hakutuloksissa korkeammalle ja saa enemmän klikkauksia.  Surfer AI on Surfer

Lue arvostelu
Mainonta

Luna AI arvostelu

Nykypäivän nopeatempoisessa ja kilpailevassa liiketoimintaympäristössä on syytä pysyä liidien ja markkinointiprosessien kärjessä. Tässä kohtaa Luna AI tulee peliin. Luna AI on tehokas työkalu, joka tekoälyn avulla voi kehittää liiketoimintastrategiaansa eteenpäin. Se on

Lue arvostelu
Tekoäly (AI)

Duda AI arvostelu

Nettisivut ovat suuremman ja pienemmän yrityksen käyntikortti. Ilman nettisivuja yritystä ei käytännössä “ole olemassa”, sillä digiaikaan kuuluu se, että tuotteita ja palveluja etsitään ensimmäisen internetin kautta. Ajatus siitä, että nettisivuja ei tarvita,

Lue arvostelu

Käyttäjien kokemuksia

Oletko käyttänyt sovellusta? Kerro oma kokemuksesi alle!

Softia.fi on sovellusten arvosteluihin keskittynyt sivusto. Otathan yhteyttä suoraan sovelluksen kehittäjään, jos tarvitset tukea tai apua sovelluksen käyttöönottoon ja käyttöön liittyen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Seuraa meitä somessa!

Pysy ajan tasalla yritysohjelmistojen viimeisimmistä trendeistä ja vinkeistä! Esittelemme somekanavissamme erilaisia sovelluksia ja ohjelmistoja sekä jaamme tietoa niiden tehokkaasta käyttämisestä.