Taloushallinto

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Sisällysluettelo

Mitä on taloushallinto?

Taloushallinto tarkoittaa yrityksen tai muun organisaation taloudellisen toiminnan suunnittelua, seurantaa ja raportointia. Taloushallinnolla pyritään varmistamaan, että yritys tai organisaatio toimii tehokkaasti ja tuottaa voittoa. Mikään yritys ei pysy elinvoimaisena ilman toimivaa taloushallintoa. 

Taloushallinnon tehtäviin kuuluvat muun muassa laskujen maksaminen ja perintä, palkanmaksu, verojen maksaminen ja laskentatoimen tehtävät. Taloushallinnon ammattilaiset ovat yleensä koulutettuja kirjanpitäjiä tai taloushallinnon insinöörejä, jotka hallitsevat taloushallinnon perusteet ja ovat perehtyneet erilaisiin laskentatoimen ja taloushallinnon ohjelmistoihin. Nämä tehtävät muodostavat kokonaisuuden, joka voi ilman toimivia työkaluja kuluttaa valtavasti yrityksen resursseja.

Tälle sivulle olemme koonneet tietoa taloushallinnosta ja taloushallinnon ohjelmistoista. 

Mitä on sähköinen taloushallinto?

Sähköinen taloushallinto on taloushallinnon rutiinien, kuten kirjanpidon ja budjetoinnin, hoitamista sähköisesti perinteisen tavan sijaan. Sähköisessä taloushallinnossa fyysisiä kuitteja tai tositteita ei kiikuteta kirjanpitäjälle laitettavaksi mappeihin, vaan laskutus ja palkkojen maksu hoidetaan paperittomasti sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen. Sähköinen kirjanpito helpottaa sekä kirjanpitäjän että yrittäjän työtä, kun manuaaliset työvaiheet korvataan automatiikalla. Sähköisen kirjanpidon etuja ovat muun muassa:
  • manuaalisen työn minimointi
  • inhimilliset virheet vähentyvät, kun tietoja ei tarvitse syöttää käsin
  • yrityksen taloutta on mahdollista seurata reaaliajassa
  • aikaa vapautuu muihin tehtäviin.

 

Sähköinen laskutus tarjoaa huomattavia etuja perinteiseen paperilaskutukseen verrattuna. Tehokkuus, tarkkuus ja merkittävät aikasäästöt ovat keskeisiä hyötyjä, joita yritys voi saavuttaa siirtymällä sähköiseen laskutukseen. Kirjanpito-ohjelma on tärkeä työkalu tämän prosessin tueksi. Sen avulla yritys voi hallita laskutusta kokonaisvaltaisesti, luoda ammattimaisia laskuja, seurata maksuliikennettä ja hyödyntää raportointia liiketoiminnan kehittämiseksi.

Lue lisää artikkelistamme: Sähköinen laskutus – kirjanpito-ohjelma tuo tehokkuutta

Tutustu parhaisiin sähköisen taloushallinnon ohjelmistoihin

Finadeck on suomalainen uuden sukupolven älykäs pilvipohjainen talousjohtamisen ja raportoinnin ohjelmisto, joka auttaa ymmärtämään liiketoimintaanne paremmin. Ohjelmisto tehostaa ja helpottaa liiketoiminnan seuraamista ja suunnittelua.

Visma Fivaldi on yksi ensimmäisistä suomalaisista täysin pilvessä toimivista taloushallinnon ohjelmistoista. Fivaldilla voit laskuttaa myynnit, hoitaa ostolaskut ja seurata yrityksesi talouden kehitystä yhdessä tilitoimistosi kanssa, samalla järjestelmällä.

EmCe 365 -sovellus mahdollistaa ostolaskujen vastaanottamisen verkkolaskuina tai skannattuina. Se toimii pilvipalveluna, joten yrityksen taloushallinnon voi hoitaa huolettomasti missä ja milloin vain.

Finago Procountor on yksi suosituimmista taloushallinnon järjestelmistä Suomessa. Se on käytössä sekä tilitoimistoilla että eri aloilla toimivilla yrittäjilläkin.  

Netvisor on Suomen suosituimpia sähköisen taloushallinnon ohjelmistoja. Ohjelmisto sopii sellaiselle yritykselle, joka pyrkii hyödyntämään taloushallinnon automaatiota äärimmilleen ja on valmis panostamaan taloudellisesti saadakseen markkinoiden kärkituotteen käyttöönsä.

Nippu käteistä.
Taloushallinto on yrityksen keskeisimpiä tehtäviä. Kuva: Unsplash.com.

Miten löytää paras kirjanpito-ohjelmisto taloushallintoon eri kokoisille yrityksille?

Yrityksiä on eri kokoisia, eikä yksi tapa hoitaa taloushallintoa palvele kaikkia yrityksiä. Kun yritys on perustettu, on oleellista pohtia, miten yrityksessä kannattaa hoitaa kirjanpito. Pienillä ja aloittelevilla yrityksillä on luonnollisesti erilaiset resurssit yrityksen talouden hoitoon, kuin isoilla organisaatioilla.

Kirjanpidon ja taloushallinnon ohjelmia on markkinoilla tarjolla runsaasti. Oikean ohjelmiston löytäminen voi usein olla haastavaa. Tietyt ominaisuudet kuitenkin ratkaisevat sen, minkälaisen kirjanpito-ohjelman hankinta on suositeltavaa. Olemme käsitelleet aihetta tarkemmin artikkelissamme: Millainen on hyvä kirjanpito-ohjelma.

Luonnollisesti yritysmuodosta ja yrityksen koosta riippuen usein pitää pohtia myös sitä, hoidetaanko taloushallinto itse vai tilitoimiston kautta. Mikäli yrityksen sisältä löytyy riittävää asiantuntemusta, taloushallinnon hoitaminen itse voi olla järkevää. Muussa tapauksessa tilitoimiston käyttäminen on suositeltavaa. Joissakin tapauksissa voi olla myös hyvä vaihtoehto hyödyntää molempia vaihtoehtoja. Yrittäjä voi hoitaa päivittäisen kirjanpidon ja laskutuksen itse, ja ulkoistaa tilitoimistolle esimerkiksi tilinpäätöksen ja verotuksen hoitamisen.

Lue, mitä eri kokoisten yritysten kannattaa ottaa huomioon kirjanpito-ohjelmistoa valitessa. 

Lue myös, kannattaako taloushallinto hoitaa itse vai tilitoimiston kautta.

Tutustu lisäksi siihen, miten yritysmuoto vaikuttaa kirjanpito-ohjelman valintaan ja koko taloushallinnon kokonaisuuteen artikkelistamme:

Kirjanpito eri yritysmuodoille – valitse oikea kirjanpito-ohjelma

Yrityksen budjetointi

Budjetointi on oleellinen osa yrityksen taloushallintoa. Jotta liiketoimintaa voidaan johtaa tuloksellisesti ja tavoitteellisesti, on yrityksen enemmän kuin suotavaa laatia budjetti ennusteineen ja skenaarioineen. Huolellinen yrityksen budjetointi tukee datalla johtamista ja auttaa yrityksiä välttämään karikot. 

Onnistuneessa budjetoinnissa on huomioitu:

  • Realistisesti toteutettu myyntibudjetti
  • ostojen ja palkkojen hinnankorotukset
  • käyttöpääoman kehitys
  • ylläpidettävät investoinnit
  • käyttöomaisuuden vaikutus tulokseen
  • lainojen lyhennykset ja korot.

Mitkä ovat suosituimmat laskutusohjelmat?

Erilaisia laskutusohjelmia on tänä päivänä valittavana useita. Laskutuspalvelut ovat yleensä maksullisia, mutta moni laskutusohjelma tarjoaa ilmaisen kokeiluversion, jonka avulla pääset tutustumaan ohjelman saloihin. Tärkeintä laskutusohjelman valitsemisessa on kartoittaa ensin omat tarpeet ja tehdä huolellinen vertailu.

Tutustu Zervant-, Netvisor- ja muihin laskutusohjelmistoihin.

Mikä on paras laskutusohjelma pienyritykselle?

Pienyrittäjät ovat usein vastuussa kaikesta yrityksen toiminnasta, myös laskutuksesta. Laskutusprosessin hoitaminen manuaalisesti on työlästä ja aikaa vievää. Ottamalla käyttöön laskutusohjelman, voi pienyrittäjä säästää aikaa, minimoida virheet ja tehostaa liiketoimintaa. 

Lue, millainen laskutusohjelma sopii pienyrittäjälle.

Tutustu taloushallinnon ohjelmistoihin