Tekoälyn eettisyys ja oikeusvastuu – kenen vika, jos jotain menee pieleen?

Jaa artikkeli

Hologrammi erilaisista ikoneista, nainen keskellä

Artikkelin sisältö

Softia.fi:n arvostelut ja artikkelit sisältävät affiliate-linkkejä. Tämä auttaa meitä pitämään sivusto laadukkaana. Affiliate-linkit eivät vaikuta arvosteluihin tai muuhun sisältöön.

Uusia tekoälyyn pohjautuvia työkaluja ja sovelluksia ilmestyy markkinoille jatkuvalla syötöllä. Ainakin miltei jokaiseen teksti-, ääni- ja kuvasisällön tuottamiseen liittyvään tehtävään löytyy vastaus tekoälyn suunnalta. Tekoälyn (AI) vallatessa yhä enemmän työtehtäviä, herää myös kysymys tekoälyn käytön eettisyydestä sekä sen oikeusvastuusta. Mitä tapahtuu, jos tekoäly mokaa? Kenen vika se on silloin?

AI-työkaluja käytettäessä on tärkeää ymmärtää niihin liittyvä oikeudellinen vastuu. Tekoälyllä on potentiaalia mullistaa toimialoja ja parantaa työtehtävien tehokkuutta, mutta näiden lisäksi se asettaa kerrassaan ainutlaatuisia oikeudellisia haasteita. Kaikki lähtee siitä, että tekoälyä kehitetään ja koulutetaan eettisellä pohjalla. Eettinen tekoäly tekee eettisiä ratkaisuja. 

Yleisesti tekoälyllä tarkoitetaan koneiden kykyä suorittaa tehtäviä, jotka tyypillisesti vaativat ihmisen älykkyyttä, kuten puheen tunnistamista, päätösten tekemistä ja luonnollisen kielen ymmärtämistä. Tekoälyalgoritmit oppivat ja mukautuvat tietojen syöttämisen ja analysoinnin avulla, mikä tekee niistä ajan mittaan entistä tarkempia ja tehokkaampia. Lisää tekoälystä ja sen ominaisuuksista voi lukea Softian oikopolkuvalikosta.

Tekoälyn oikeudellisen vastuun ymmärtäminen

Nousujohteisen tehokkuuden lisääntyminen tuo kuitenkin mukanaan lakivastuun. Kun tekoälyjärjestelmät tekevät päätöksiä tai sisältöjä, jotka vaikuttavat yksilöihin tai organisaatioihin, voi niistä tulla oikeudellisia seurauksia – etenkin, jos päätökset katsotaan huolimattomiksi, syrjiviksi tai muutoin haitallisiksi. On siis tärkeää, että yritykset ymmärtävät oikeudelliset vastuunsa ottaessaan käyttöön tekoälyjärjestelmiä ja varmistavat, että ne ryhtyvät toimiin oikeudellisen vastuun lieventämiseksi.

Tekoälyn oikeudellinen vastuu voi olla monimutkainen, koska se sisältää sekä tekoälyjärjestelmän itsensä että sen kehittämisestä ja toteutuksesta vastaavien henkilöiden ja organisaatioiden toimet. Jos esimerkiksi tekoälyjärjestelmä on suunniteltu tavalla, joka johtaa tietyn ihmisryhmän syrjintään, järjestelmästä vastaava organisaatio voidaan saattaa vastuuseen aiheutuneesta vahingosta. Tässä tapauksessa oikeudellinen vastuu tarkoittaa sitä, että yksilöllä tai organisaatiolla on vastuu tekonsa seurauksista, olivatpa ne sitten tahallisia tai tahattomia.

Tekoäly ja eettiset näkökulmat

Alun alkaenkin oikeudellisen vastuun lisäksi tekoälyjärjestelmiä kehitettäessä ja toteutettaessa on otettava huomioon tärkeitä eettisiä näkökohtia. Tekoälyllä on potentiaalia vaikuttaa yksilöihin ja yhteiskuntaan merkittävillä tavoilla, joten on varmistettava, että tekoälyjärjestelmiä käytetään vastuullisesti ja eettisesti.

Yksi keskeinen eettinen näkökulma on tekoälyjärjestelmien mahdollisuudet ylläpitää ja vahvistaa olemassa olevia väärinkäsityksiä sekä eriarvoisuutta. Jos tekoälyjärjestelmiä koulutetaan puolueellisilla datalähteillä, voivat ne oppia tekemään päätöksiä, jotka ovat epäoikeudenmukaisia. Epäoikeudenmukaisuuksia voidaan tunnistaa ja ehkäistä esimerkiksi käyttämällä juurikin erilaisia tietokantoja ja niitä arvioivia oikeudenmukaisuusmittareita.

Eettisiin näkökulmiin kuuluu myös tekoälyjärjestelmien mahdollisuudet korvata ihmistyöntekijöitä. Vaikka tekoäly voi parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta, on hyvä ottaa huomioon sen vaikutukset työntekijöihin ja varmistaa, että on olemassa menettelytapoja, jotka tukevat niitä henkilöitä, joihin tekoälyn käyttöönotto saattaa vaikuttaa negatiivisesti.

Eettisiin näkökulmiin kuuluu myös tekoälyjärjestelmien mahdollisuudet korvata ihmistyöntekijöitä. Kuva: Pixabay.com

Ongelmat tekoälyn kanssa

Kuka sitten on vastuussa, jos tekoälytyökalun antama sisältö tai tekemä päätös johtaa väärään lopputulokseen? Onko vastuu tekoälytyökalun käyttäjällä vai valmistajalla? Monet tahot ovat julkaisseet artikkeleita aiheesta ja on kiistämätöntä, että tekoälyn ollessa merkittävä investointi organisaatioille, voivat myös tekoälyn tekemät virheet olla kalliita. Ymmärrettävästi ensimmäisenä virheistä halutaan syyttää tekoälyä, joka on “vain” monimutkainen algoritmien yhdistelmä, mutta viime kädessä ihmiset ovat vastuussa tekoälyn virheistä.

Monet tekoälyvirheet ovat kuitenkin helposti estettävissä. Oikeiden kysymysten esittäminen ja läpinäkyvä keskustelu tekoälyn suunnitteluprosessin kaikissa vaiheissa ovat avainasemassa. Lisäksi on oikeudellinen kysymys tietosuojan suhteen. Tekoälytyökalut keräävät usein suuria määriä henkilötietoja käyttäjistään ja asiakkaistaan. On ensisijaisen tärkeää, että nämä tiedot käsitellään asianmukaisesti tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

Missä menee tekoälyn vastuun raja?

Tekoälyyn ja siihen nojaaviin järjestelmiin liittyen on jo julkisuudessa ollut useita korkean profiilin lakitapauksia. Esimerkiksi Uberin itseajava auto törmäsi ja tappoi jalankulkijan Arizonassa vuonna 2018. Tässä tapauksessa Uberin todettiin olevan rikosoikeudellisesti vastuussa, mutta tapaukseen liittyen on vireillä vielä siviilioikeudenkäyntejä. Lisäksi samaisena vuonna, Amazon joutui arvostelun kohteeksi, koska se käytti tekoälyjärjestelmää, joka oli palkkaamisprosessissa puolueellinen naisia kohtaan. Lopulta Amazon hylkäsi kyseisen järjestelmän, mutta tapaus korostaa nimenomaan tekoälyn mahdollisuuksia säilyttää ja vahvistaa olemassa olevia käsityksiä. Oikeita tai vääriä.

Tällä hetkellä on olemassa hyvin vähän säädöksiä ja lakeja, jotka säätelevät tekoälyn oikeudellista vastuuta. Tästä huolimatta on silti olemassa lakeja ja määräyksiä, joita voidaan soveltaa, kuten syrjinnän vastaisia lakeja sekä kuluttajansuojalakeja. Jotkin maat ja organisaatiot ovat kuitenkin alkaneet kehittää ohjeita tekoälyn eettisyydelle. Esimerkiksi Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus GDPR sisältää säännöksiä automatisoidusta päätöksenteosta, kun taas kansainvälinen tekniikan alan järjestö Institute of Electrical and Electronics Engineers, eli IEEE on kehittänyt tekoälyn kehittämiseen eettisiä ohjeita.

Tekoälyn kehittyessä on todennäköistä, että oikeudelliseen vastuuseen liittyvää sääntelyä ja lainsäädäntöä tulee lisää.

Kysymykset oikeudellisesta vastuusta

Tosiasia on, että tekoäly apuvälineenä ei ole aivan hetkeen häviämässä. Päin vastoin, erilaisia versioita tulee jatkuvasti lisää. Jotta ongelmia oikeudellisesta vastuusta tulisi jatkossa maltillisesti, on tärkeää, että tekoälyjärjestelmät suunnitellaan ja kehitetään eettiset näkökohdat huomioon ottaen. Tarvitaan myös avoimuutta siihen, miten tekoälyjärjestelmät tekevät päätöksiä. Näin voidaan rakentaa luottamusta sidosryhmien kanssa ja ehkäistä mahdollisia syrjintään tai muihin haittoihin liittyviä oikeudellisia ongelmia.

Mahdollisen tekoälyyn liittyvän oikeudellisen vastuun tullessa yhä selvemmäksi, vakuutusyhtiöt alkavat varmasti pian tarjota tekoälyä varten räätälöityjä vakuutuksia. Koska yritykset jatkavat tekoälyn käyttöä, on tärkeää pysyä ajan tasalla oikeudellisista ja eettisistä näkökohdista sekä ryhtyä ennakoiviin toimiin juridisten riskien vähentämiseksi. Näin yritykset voivat hyödyntää tekoälyä ja samalla minimoida riskejä.

Tutustu lisää

Lue lisää tekoälystä.

 • ChatGPT:tä voidaan käyttää monenlaisiin tehtäviin, kuten asiakaspalveluun, liidien sekä sisällön luomiseen.
 • Jasper on tehokas tekoälysovellus, joka pystyy tuottamaan suuren määrän sisältöä nopeasti.
 • Writesonic on tekoälyllä toimiva kirjoitusalusta, jonka avulla on helppo tuottaa laadukasta sisältöä nopeasti ja tehokkaasti.
 • Copy.ai on edistynyt tekoälyavustaja, joka on suunniteltu auttamaan kaikissa kirjoitustarpeissa.
 • Rytr on suhteellisen uusi tekoälypohjainen kirjoitustyökalu, joka on omalla tavallaan ehtinyt jo keikuttaa markkinoiden venettä. 
 • Chatbot-työkaluista tehokkaimpiin lukeutuu Merlin, joka on OpenAI:n ChatGPT Plus -lisäosa.
 • Frase on innovatiivinen SEO-työkalu, joka käyttää tekoälyä auttaakseen yrityksiä optimoimaan sisältöä ja parantamaan hakukonesijoituksia.
 • Browse on helpoin tapa poimia ja tutkia tietoja, miltä tahansa verkkosivustolta.
 • Scalenut on tekoälyyn perustuva markkinoinnin automatisointialusta, joka on suunniteltu auttamaan yrityksiä parantamaan markkinointistrategioitaan. 
 • Craftly kuvailee olevansa edistyksellinen markkinointityökalu, hyödyntää koneoppimista sekä tekoälyä markkinointistrategioiden parantamiseen.
 • Sembly AI on älykäs avustaja, joka litteroi ja tekee kokousmuistiinpanoja jokaisesta online-kokouksesta. 
 • Texta on tekoälyllä toimiva kirjoitusassistentti, joka avustaa monenlaisissa tehtävissä sähköpostien kirjoittamisesta raporttien ja esitysten luomiseen. Texta perustuu koneoppimisalgoritmeihin.
 • Synthesia
 • Synthesia lupaa ammattitason videoita vartissa. Sen missiona on antaa kaikille mahdollisuus tehdä videosisältöä – ilman kameroita, mikrofoneja tai studioita.
 • Poised tarjoaa toimivaa viestintäopastusta, antaen yksityistä ja suojattua palautetta puhe-esityksistä tai haastatteluista, jonka vain käyttäjä itse näkee.
 • ElevenLabs on puheälytyökalu, joka tarjoaa joukon ominaisuuksia, jotka auttavat yrityksiä luomaan korkealaatuista äänisisältöä.
 • Mymind on tekoälyyn perustuva alusta, joka auttaa käyttäjiä automatisoimaan tehtäviä, säästämään aikaa ja parantamaan tuottavuutta. 

Aiheeseen liittyvät blogit

Koitko tämän sisällön hyödylliseksi?

Klikkaa tähteä arvion antamiseksi!

Keskimääräinen arvio 0 / 5. Arvioiden määrä: 0

Ei arvioita. Ole ensimmäinen!

Kiitos arviostasi!

Jos nämä aiheet kiinnostavat, seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa!

Kiitos arviostasi!

Auta meitä kehittämään sisältöämme.

Kerro mitä voisimme tehdä paremmin.

Softia.fi

Softia.fi:n avulla pystyt etsimään ja vertailemaan erilaisia yrityssoftia. Lue käyttäjien kokemuksia, tutustu uusiin työkaluihin ja valitse tarpeisiisi sopivin softa.

VIIMEISIMMÄT ARVOSTELUT

SEO

Surfer AI arvostelu

Nettisivujen hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan sisällön muokkaamista siihen muotoon, että hakukoneet, kuten Google tai Microsoft Bing, reagoivat sisältöön herkemmin. Näin hakukoneita houkutteleva sisältö nousee hakutuloksissa korkeammalle ja saa enemmän klikkauksia.  Surfer AI on Surfer

Lue arvostelu
mainonta

Luna AI arvostelu

Nykypäivän nopeatempoisessa ja kilpailevassa liiketoimintaympäristössä on syytä pysyä liidien ja markkinointiprosessien kärjessä. Tässä kohtaa Luna AI tulee peliin. Luna AI on tehokas työkalu, joka tekoälyn avulla voi kehittää liiketoimintastrategiaansa eteenpäin. Se on

Lue arvostelu
tekoäly

Duda AI arvostelu

Nettisivut ovat suuremman ja pienemmän yrityksen käyntikortti. Ilman nettisivuja yritystä ei käytännössä “ole olemassa”, sillä digiaikaan kuuluu se, että tuotteita ja palveluja etsitään ensimmäisen internetin kautta. Ajatus siitä, että nettisivuja ei tarvita,

Lue arvostelu

Seuraa meitä somessa!

Pysy ajan tasalla yritysohjelmistojen viimeisimmistä trendeistä ja vinkeistä! Esittelemme somekanavissamme erilaisia sovelluksia ja ohjelmistoja sekä jaamme tietoa niiden tehokkaasta käyttämisestä.