Toiminnan­ohjaus­järjestelmä

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Sisällysluettelo

Mikä on toiminnan­ohjaus­järjestelmä?

Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP tietojärjestelmä, joka auttaa organisaatiota hallinnoimaan ja optimoimaan sen toimintoja. Se koostuu useista eri ohjelmistoista ja laitteista, jotka yhdistetään toisiinsa ja jotka tarjoavat reaaliaikaista tietoa organisaation toiminnasta ja auttavat päätöksentekijöitä tekemään parempia päätöksiä.

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat erityisen tärkeitä suurten ja monimutkaisten organisaatioiden kannalta, koska ne auttavat yhdistämään ja koordinoimaan eri osastojen ja yksiköiden toimintoja. Ne voivat myös auttaa seuraamaan ja optimoimaan resursseja, kuten aikaa, henkilöstöä ja materiaaleja.

Toiminnanohjausjärjestelmät voivat sisältää monenlaisia toimintoja, kuten tuotannonohjausta, varastonhallintaa, logistiikkaa, asiakaspalvelua ja muita liiketoimintaprosesseja. Ne voivat olla myös integroituja muiden tietojärjestelmien, kuten taloushallinnon ja markkinoinnin järjestelmien kanssa.

ERP-järjestelmä on kriittinen tuki päätöksenteossa, sillä se paljastaa, mihin yrityksen toimintaan tarvitaan lisäresursseja ja vastavuoroisesti mistä resursseja voidaan säästää.

Olemme koonneet tälle sivulle kaiken, mitä sinun tulee tietää toiminnanohjausjärjestelmistä.

Miksi ottaa toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP käyttöön?

ERP-järjestelmät ovat erityisen hyödyllisiä yrityksille, jotka haluavat tehostaa ja automatisoida liiketoimintaprosessejaan. Ne tarjoavat monenlaisia etuja, kuten:

  • Yhdenmukaiset tiedot: ERP-järjestelmät tarjoavat yhdenmukaisen ja ajantasaisen tiedon kaikille yrityksen osastoille ja yksiköille, mikä helpottaa päätöksentekoa ja vähentää virheiden riskiä
  • Parannetut liiketoimintaprosessit: ERP-järjestelmät auttavat automatisoimaan ja tehostamaan liiketoimintaprosesseja, mikä vähentää manuaalista työtä ja parantaa tehokkuutta.
  • Parempi resursseiden hallinta: ERP-järjestelmät tarjoavat reaaliaikaista tietoa yrityksen resursseista, kuten ajasta, henkilöstöstä ja materiaaleista, mikä auttaa paremmin suunnittelemaan ja hallitsemaan niitä.
  • Vähemmän manuaalista työtä: ERP-järjestelmät vähentävät tarvetta tehdä monia manuaalisia töitä, kuten lomakkeiden täyttöä ja tiedon syöttöä, mikä säästää aikaa ja parantaa tehokkuutta.
  • Parempi yhteistyö: ERP-järjestelmät tarjoavat yrityksen eri osastoille ja yksiköille yhteisen alustan tiedon jakamiseen ja yhteistyöhön, mikä parantaa tehokkuutta ja vähentää kommunikaatioon liittyviä ongelmia.

ERP-järjestelmät vaativat kuitenkin usein suurta investointia ja ne vaativat myös asianmukaista koulutusta ja tukea käyttöönottovaiheessa. Siksi yrityksen tulee harkita tarkkaan, onko ERP-järjestelmä heille sopiva. ERPin avulla voidaan ohjata lähes kaikkia toimintoja taloushallinnosta toimitusketjuihin ja myynnin edistämisestä henkilöstöhallintoon. Kaikki ERPit eivät sisällä kaikkia toiminnallisuuksia, mutta ne voi yhdistää useimpiin jo käytössä oleviin ohjelmistoihin. 

Toiminnanohjausjärjestelmää harkitessa kannattaa ottaa huomioon:

  • Keskusteleeko ERP sujuvasti muiden käytössäsi olevien järjestelmien kanssa?
  • Onko harkitsemasi ERP kehittyvä ja jatkuvasti palveluitaan parantava?
  • Toimiiko ERP pilvessä, vai omasta konesalista käsin?
Miehiä työmaalla.
Toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa yrityksen prosesseja. Kuva: Unsplash.com.

Suosituimmat toiminnanohjausjärjestelmät

Toimiva toiminnanohjausjärjestelmä varmistaa, että kaikki yrityksen toiminnot hyödyntävät samaa, ajantasaista ja oikeaa tietoa. Parhaimmillaan ERP ohjaa koko yrityksen toimintaa.

Toiminnanohjausjärjestelmän hinta ja laajuus kulkevat varsin usein käsi kädessä, eikä liian laajasta ratkaisusta välttämättä kannata maksaa. Järjestelmän valinta ja uusiminen voi olla suuri projekti, johon kannattaa käyttää aikaa ja usein myös ulkopuolista asiantuntemusta.

Suosituimmat ERPit eivät ole suosittuja syyttä. Kerromme lisää suosituimmista toiminnanohjausjärjestelmistä blogissamme.

Parhaimmat suomalaiset ERPit

ERP-järjestelmää valitessaan yrityksen kannattaa miettiä, mitkä ovat oman liiketoiminnan kannalta tärkeimmät toiminnot sekä tuleeko järjestelmän olla sovitettavissa yrityksen olemassa oleviin järjestelmiin.  Esimerkiksi suomenkielinen tuki ei useinkaan kuulu suurten toimijoiden valikoimiin ja lisäkäyttäjien hinnat vaihtelevat suuresti. Siksi saattaa olla perusteltua valita yritykselle suomalainen ERP. Onneksi markkinoilla on useita laadukkaita suomalaisia ERP-järjestelmiä.

Lue lisää suomalaisista toiminnanohjausjärjestelmistä.

Tutustu toiminnanohjausjärjestelmiin