Työ­ajan­seuranta

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Työajanseuranta ja sen ohjelmistot

Työajanseuranta on tärkeä osa yrityksen päivittäistä toimintaa. Työtehtävänä se on pakollinen, lakisääteinen ja rutiininomainen. Siihen harvoin halutaan käyttää aikaa määräänsä enempää, vaan se halutaan hoitaa mahdollisimman vaivattomasti ja nopeasti. Tälle sivulle olemme koonneet tietoa työajanseurannasta ja siihen soveltuvista ohjelmistoista.

Mitä on työajanseuranta?

Työajanseurannalla nähdään, paljon kuhunkin työtehtävään ja projektiin on kulunut työaikaa. Seurannan avulla pysytään myös kärryillä siitä, millaisia lepoaikoja työntekijälle kuuluu esimerkiksi silloin, kun työntekijän tehtävät vaativat poikkeuksellisia työaikajärjestelyjä. Seuranta toimii myös työtehtävien jakamisen pohjalla hyvänä mittarina. 

Työajan seuraaminen on yritykselle kuin yritykselle pakollista. Hyvin tehty seuranta pitää sekä työnantajan että työntekijän ajan tasalla tehdyistä työtunneista, helpottaen palkanmaksua ja laskutusta.

Työajan seuraaminen on oleellinen osa yritystoimintaa, sillä:

  • Se on työnantajan lakisääteinen tehtävä
  • sillä nähdään, paljon kuhunkin työtehtävään kuluu aikaa
  • se helpottaa laskutusta
 

Lue, millaisia työkaluja työajanseuranta antaa päätöksentekoon.

Mies rakennustyömaalla seuraa työajanseurantaa
Vaihtuvissa työkohteissa, kuten rakennustyömailla työajanseuranta on kätevintä tehdä matkapuhelimella tai tabletilla.

Mitä on mobiili työajanseuranta?

Työajan seuraaminen mobiilisti tarkoittaa työtuntien kirjaamista esimerkiksi älypuhelimen seuranta-applikaatioon. Joissain yrityksissä luotetaan työajanseurannassa edelleen kynään ja paperiin, toisissa fyysisiin leimauslaitteisiin. Mobiilissa työajanseurannassa kynät, paperit ja leimauslaitteet on vaihdettu mobiilisovelluksiin ja muihin älypuhelimella toimiviin ratkaisuihin.

Työajanseuranta kuuluu monen työntekijän arkipäivään, mutta se lukeutuu silti harvan suosikkiaktiviteetteihin. Tympeäksi seurannan voi tehdä esimerkiksi järjestelmän toimimattomuus, jäykkyys tai monimutkaisuus. Mobiili seuranta on yksi vaihtoehto ratkaista työajanseurannan ongelmat.

Lue lisää mobiilista työajanseurannasta.

 

Keltainen pakettiauto tiellä.
Liikkuvaa työtä tekevät hyötyvät mobiilista työajanseurannasta.

Miten valita oikea ohjelmisto työajanseurantaan?

Ohjelmiston valinta on yksi tärkeimpiä päätöksiä yrityksen liiketoiminnan kannalta. Sillä voidaan tehostaa merkittävästi yrityksen jokaisen työntekijän työtehtäviä ja löytää liiketoiminnan pullonkauloja. Työajanseuranta voi viedä kaikilta joko paljon aikaa tai se voi toimia lähes automaattisesti taustalla, jolloin vain raportteja joudutaan tulostamaan parilla klikkauksella.

Valitessaan työajanseurannan ohjelmistoa, kannattaa huomio kiinnittää seuraaviin seikkoihin:

  • Millaisia toimintoja ohjelmistolta halutaan?
  • Onko sovelluksen oltava integroitavissa muihin järjestelmiin?
  • Onko ohjelmistossa oltava sisäänrakennettuna keskustelu- tai muita ominaisuuksia?

Lisää vinkkejä oikean työajanseurannan ohjelmiston hankintaan.

Ilmainen työajanseuranta

Työaikaa voidaan seurata myös ilmaiseksi. Yksi tapa on luottaa aiemmin mainittuihin kynään ja paperiin. Tarjolla on myös ilmaisia sovelluksia, jotka voivat riittää sellaisenaan esimerkiksi pienten yritysten tarpeisiin. Usein ilmaisversiot ovat kuitenkin ominaisuuksiltaan rajallisia.

Lue lisää ilmaisesta työajanseurannasta.

Tutustu työajanseurannan ohjelmistoihin