WordPress vs. Webflow

Jaa artikkeli

Kuva Wordpress-ohjelmistosta.

Artikkelin sisältö

Softia.fi:n arvostelut ja artikkelit sisältävät affiliate-linkkejä. Tämä auttaa meitä pitämään sivusto laadukkaana. Affiliate-linkit eivät vaikuta arvosteluihin tai muuhun sisältöön.

WordPress ja Webflow ovat sivujen julkaisujärjestelmiä, joissa verkkosivuja suunnitellaan ja toteutetaan visuaalisen editorin avulla. Molemmat palvelut mahdollistavat hakukoneystävällisten ja skaalautuvien sivujen ja verkkokauppojen rakentamisen.

WordPress vs. Webflow käyttäminen

WordPressin käyttöönotto ja käyttäminen

WordPressillä alkuun pääseminen on varsin yksinkertaista. Teemat, visuaalinen käyttöliittymä sekä vedä ja pudota -elementit tekevät käytön aloittamisen ja sivujen rakentamisen mahdolliseksi myös aloittelijalle. Alkuun pääsemisen avuksi on myös runsaasti erilaisia tutoriaaleja ja opetusvideoita. Mikäli tarkoituksena on tehdä yksinkertaiset sivut, ja valmiin teeman antamat ratkaisut riittävät käyttötarkoitukseen, soveltuu WordPress mainiosti myös aloittelijan sivujen julkaisujärjestelmäksi.

WordPress-sivut nojaavat lisäosiin, joiden avulla erilaiset ominaisuudet ja toteutusmahdollisuudet ovat valtavan laajat. Tämä kuitenkin vaikuttaa myös suunnittelu- ja kehitystyöhön. Mitä enemmän toimintoja sivut vaativat ja mitä pidemmälle mietitty visuaalinen ilme on, sitä monimutkaisemmaksi rakentaminen muuttuu. Esimerkiksi hakukoneoptimointi, lomakkeet, evästeiden käyttöilmoitukset ja vuorovaikutteisuus vaativat kaikki oman lisäosansa, puhumattakaan verkkokauppa-, jäsenyys- tai tapahtumaominaisuuksista.

Lisäosia on saatavilla kymmeniätuhansia, ja jokainen niistä on oma itsenäinen kokonaisuutensa. Siksi niiden käyttöönotto voi olla aikaavievää ja vaatia opettelua. Tarjolla olevien vaihtoehtojen ominaisuuksien, rajoitusten ja hintojen vertailu ei aina käy kädenkäänteessä ja jokainen lisäosa pitää myös testata. Lisäosista voi löytyä vikoja, ne voivat olla ristiriidassa toisen lisäosan kanssa tai niitä ei pysty kustomoimaan esimerkiksi sivujen ilmettä vastaavaksi ilman lisäkoodaamista. Lisäosista on usein ilmainen versio, joka ei kuitenkaan sisällä kaikkia ominaisuuksia, ja tavoiteltu lopputulos voi vaatia maksullista versiota.

Webflown käyttöönotto ja käyttäminen

Webflow’n sivurakentaja ja visuaalinen koodieditori, Designer, tarjoaa koodaamisen antaman suunnitteluvapauden visuaalisella pohjalla. WordPressiin verrattuna Webflown sivunrakentaja on huomattavasti kehittyneempi, ja sivujen tekeminen on suunnittelijalle ja kehittäjälle helppoa, nopeaa ja rajatonta. Vuorovaikutteisuuden ja animointien tekeminen on onnistuu Webflowssa WordPressiä helpommin sisäänrakennetulla työkalulla.

Lähtökohtaisesti Webflow on kuin valkoinen paperi, eli sivut rakennetaan alusta lähtien tyhjästä. Aloittelijan näkökulmasta sivujen rakentaminen onkin haastavampaa Webflowlla kuin WordPressillä. Myös Webflow tarjoaa valmiita mallipohjia, mutta myöskään niiden käyttöönotto ei ole aloittelijalle yhtä helppoa kuin WordPressissä.

Jos sen sijaan HTML ja CSS sekä esimerkiksi Adoben ohjelmat ovat hallinnassa, on käyttöympäristöön helppoa hypätä sisälle. Arkkitehtuuri ja logiikka ovat koodaamista tuntevalle tuttuja, ja perehtyminen painottuu lähinnä siihen, mikä asia sijaitsee missäkin.

Mikäli tarkoituksena on antaa sivujen tekeminen palveluntarjoajan tehtäväksi, ja huolehtia ainoastaan päivittämisestä ja uuden sisällön tuotannosta itse, on Webflown käyttöliittymä huomattavasti WordPressiä helpompi, turvallisempi ja nopeampi haltuunotettava. Webflown Editor ja sisällönhallintajärjestelmä (CMS) tekevät sisällöntuotannosta ja päivittämisestä vaivatonta. Niiden käyttö poistaa myös riskin sivujen rakenteen tai ulkonäön muuttumisesta sisällöntuotannon yhteydessä.

Webflow’lla luot verkkosivustoihisi vuorovaikutteisuutta. Kuva: Webflow.

WordPress vs. Webflow nopeus

WordPressin nopeus

WordPress-sivut ovat taipuvaisia hitauteen. Mitä suurempi määrä sivuilla on materiaalia, toiminnallisuutta, lisäosia ja -työkaluja, sitä suuremmaksi sivuille kertyvän – ja usein myös päällekkäisen – lähdekoodin määrä kasvaa, mikä puolestaan vaikuttaa olennaisesti sivujen latautumisnopeuteen. WordPress-sivuista on mahdollista tehdä nopeat, mutta Webflow-sivuihin verrattuna se vaatii selkeästi enemmän työtä.

Webflown nopeus

Webflow’n sivut ovat WordPressiin verrattuna keskimäärin huomattavasti nopeampia. Nopeus perustuu suljettuun systeemiin, puhtaaseen koodiin ja tehokkaaseen ylläpitoon. Koska toiminta ei nojaa ulkopuolisten tahojen lisäosiin, vaan saman palvelun sisällä kehitettyihin ja testattuihin komponentteihin, eri elementit toimivat keskenään saumattomasti ja ilman päällekkäisyyttä tai keskinäistä ristiriitaa. Sivujen rakentamisen logiikka nojaa HTML-elementteihin ja CSS-luokkiin, mikä pitää koodin lähtökohtaisesti keveänä. Webflow’n palvelimet toimivat ainoastaan Webflow’ta varten, mikä lisää niiden suorituskykyä.

WordPress vs. Webflow turvallisuus

WordPressin turvallisuus

WordPress perustuu avoimeen lähdekoodiin, mikä mahdollistaa laaja-alaisen ja nopeasti eteenpäin menevän kehitystyön, mutta myös helpomman hakkeroinnin. WordPress on erittäin suosittu, ja siksi myös WP-sivujen hakkeroijia on paljon. WordPressiin voidaan tunkeutua järjestelmänhallinnan, lisäosien, teeman tai palvelimen kautta. Hakkerointi ei aina keskity hyötyyn, vaan sitä tapahtuu myös silloin, kun sivuilla on haavoittuvuuksia esimerkiksi vanhentuneiden lisäosaversioiden kautta. Siksi WordPress-sivujen pitäminen turvallisena vaatii tarkkailua ja päivittämistä. Myös webhotellin laatu ja ominaisuudet ovat suuressa roolissa turvallisuudesta huolehtimisessa.

Päivittäminen, yhteensopivuudesta huolehtiminen ja varmuuskopiointi ovat osa WP-sivujen käyttörutiinia, jonka tekemiseen täytyy budjetoida aikaa säännöllisesti. Teeman, lisäosien ja WordPressin version tulisi olla aina ajantasalla. Haasteita voivat aiheuttaa paitsi päivityksien nopea tahti, myös se, että esimerkiksi lisäosan uusi versio ei välttämättä ole yhteensopiva jonkin toisen lisäosan tai teeman kanssa, ja päivittäminen saattaa aiheuttaa toimimattomuutta tai koko sivuston kaatumisen.

WordPress-sivujen pitäminen turvallisena vaatii tarkkailua ja päivittämistä. Kuva: Unsplash.com.

Webflown turvallisuus

Webflow on suljettu systeemi ja all-in-one -palvelu, jossa turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu palvelun tuottajalle eikä sivujen omistajalle. Webflown turvallisuutta pidetään yleisesti erittäin korkeatasoisena ja sivut joutuvat hakkeroinnin kohteeksi hyvin harvoin. Sivut ovat huolettomat eivätkä vaadi käyttäjältä turvallisuuden suhteen rutiinitoimenpiteitä.

WordPress vs. Webflow rajoitteet

WordPressin rajoitteet

WordPress on hyvin rajaton, jos kehitykseen on käytettävissä osaamista ja budjettia. WordPressille tehtyjä lisäosia löytyy jokaiseen lähtöön ja tarpeeseen, ja niillä voidaan rakentaa lähes mitä tahansa, erityisesti jos mahdollisia lisäosien puutteita voidaan paikata kehittäjän tekemällä kustomoidulla koodilla.

Webflown rajoitteet

Vaikka Webflow’n suljettu systeemi tuo mukanaan etuja, kuten nopeuden, turvallisuuden ja helppouden, sillä on myös kääntöpuolensa. Erilaisten ominaisuuksien tuonti käyttöympäristöön ei aina onnistu samalla tavoin kuin WordPressissä. Webflowun on kuitenkin mahdollista liittää satoja erilaisia palveluja esimerkiksi Zapierin kautta. Lisäksi palvelu laajenee nopeasti, ja sisäänrakennettuja ominaisuuksia kehitetään koko ajan.

Tähän asti esimerkiksi toiminnat, jotka vaativat sisäänkirjautumista, eivät ole onnistuneet ilman integrointia kolmannen osapuolen palveluun, kuten esimerkiksi MemberStackiin. Webflow kuitenkin kehittää parhaillaan Membership-ominaisuutta, johon kuuluvat kaikki käyttäjähallinnan ja rekisteröitymisen ominaisuudet. Lisäksi yritys on tuomassa käyttöön Logic- ja DevLink -ominaisuudet. Logic mahdollistaa markkinoinnin automaatioiden rakentamisen suoraan Webflown käyttöympäristössä ja DevLink sovellussuunnittelua Webflown avulla. Membership, Logic ja DevLink ovat saatavilla erikseen sovitusti beta-versioina (tilanne joulukuussa 2022).

Suomalaisen käyttäjän kannalta Webflown verkkokaupan maksutavat voivat tuottaa hankaluutta. Verkkokauppaominaisuus sisältää natiivisti Stripe-integroinnin, mutta Suomessa yleisessä käytössä olevia maksunvälittäjiä ei saa toistaiseksi liitettyä sivuihin suoraan. Suomalaisten maksunvälittäjien käyttöönotto onnistuu myös Webflowssa joko kolmannen osapuolen palvelun avulla tai rajapinnan kautta erikseen tehdyllä kustomoidulla koodilla. Molemmat tavat ovat kuitenkin työläitä lisäosan käyttöön verrattuna.

Mainos:

WordPress vs. Webflow hinta

WordPressin hinta

WordPressin sisällönhallintajärjestelmä on itsessään ilmainen. Kustannukset syntyvät webhotellista sekä tarvittavista lisäosista ja teemasta. Ylläpidon kustannukset vaihtelevat palveluntarjoajasta riippuen muutamasta eurosta satoihin euroihin kuukaudessa mm. sisällön ja käyttömäärän mukaan. Webhotellien palvelujen sisällöt ja laatu vaihtelevat paljon, ja ominaisuuksiin kannattaa perehtyä huolellisesti valintaa tehdessä.

Yksinkertaiset WP-sivut voidaan rakentaa hyvin edullisesti. Toiminnaltaan ja ominaisuuksiltaan monimutkaisemmat sekä visuaaliselta ilmeeltään tavoitteellisemmat sivut vaativat kuitenkin lähes poikkeuksetta maksullisten lisäosien käyttöä. Niiden kustannukset voivat vaihdella muutamasta kympistä tuhansiin euroihin, riippuen lisäosista ja niiden määrästä sekä lisensseistä. Lisäosien kirjo ja sopivuuden vaihtelu voivat hankaloittaa kustannuksien arvioimista etukäteen.

Webflown hinta

Webflow tarjoaa käyttäjälle kokonaisvaltaisen ratkaisun, johon kuuluvat mm. visuaalinen koodieditori / sivunrakentaja, sisällönhallintajärjestelmä, hakukoneoptimointi, verkkokauppaominaisuus ja webhotelli. Tarjolla on useita eri lisenssejä käyttötarkoituksen mukaan, ja ne voidaan maksaa sekä kuukausittain että vuodeksi kerrallaan. Edullisin lisenssi maksaa 14 $ / kk. Webflown webhotelli on korkeatasoinen, ja se sisältää mm. automaattiset varmuuskopiot, CDN:n eli sisällönjakeluverkon ja SSL-suojauksen. CDN:n käyttö vaikuttaa positiivisesti mm. sivuston latautumisnopeuteen ja sitä kautta esimerkiksi käyttäjäkokemukseen ja hakukoneoptimointiin. Vakioitu hinta tekee kustannusarvion tekemisestä WordPressiä helpompaa.

Webflowta voi käyttää myös ilmaisella lisenssillä. Ilmaisversio on ominaisuuksiltaan rajoitettu ja sillä tehdyt sivut voi julkaista ainoastaan Webflown omalla webflow.io -alidomainilla, mutta se soveltuu hyvin esimerkiksi käyttöympäristön ja toiminnan opetteluun sekä testaukseen.

WordPress vs. Webflow yhteenveto

WordPress ja Webflow sopivat molemmat hyvin erilaisten yritysten verkkosivujen ja -kauppojen julkaisujärjestelmäksi. Kumpikin alusta skaalautuu erilaisiin ja erikokoisiin tarpeisiin, ja molemmilla voidaan toteuttaa sekä yksinkertaisia että suuria, näyttäviä ja monitoiminnallisia sivuja.

WordPressin suurimpia etuja ovat aloittamisen matala kynnys ja laajat kehittämisen mahdollisuudet. Jos rajoitetut visuaaliset ja toiminnalliset ominaisuudet eivät ole ongelma, ja sivut ovat suhteellisen yksinkertaiset, niiden rakentaminen onnistuu WordPressissä myös ilman aiempaa kokemusta hyvin edullisesti. Lisäosat tekevät WP:stä moneen taipuvan ja erilaisiin kokoluokkiin skaalautuvan. WordPressissä voidaan rakentaa lähes mitä tahansa, jos käytettävissä on aikaa ja budjettia.

WP:n suurimmat ongelmat liittyvät lisäosiin, turvallisuuteen ja hitauteen. WordPress on herkästi haavoittuva, ja vaatii säännöllistä turvallisuudesta huolehtimista. Lisäosat voivat tehdä sivujen rakentamisesta, käytöstä ja sisällöntuotannosta/muokkaamisesta monimutkaista ja työlästä sekä itse sivuista hitaat.

Kiinnostuitko WordPressistä? Lue arvostelumme!

Webflown tärkeimmät plussat ovat palvelun kokonaisvaltainen korkeatasoisuus, turvallisuus ja helppous, sekä visuaalisen ilmeen ja käyttäjäkokemuksen valtavat mahdollisuudet. Webflow soveltuu verkkosivujen rakentamiseen ja ylläpitoon erityisen hyvin silloin, kun tavoitellaan erottuvaa brändiä, hyvää käyttäjäkokemusta ja ylläpidon / sisällöntuotannon helppoutta.

Webflown suurin miinus on suomalaisten maksunvälittäjien isotöinen liitettävyys. Webflow ei myöskään ole paras vaihtoehto aloittelijalle, joka haluaa rakentaa sivunsa itse.

Kiinnostuitko Webflowsta? Lue arvostelumme!

Sinua saattaisi kiinnostaa

Koitko tämän sisällön hyödylliseksi?

Klikkaa tähteä arvion antamiseksi!

Keskimääräinen arvio 0 / 5. Arvioiden määrä: 0

Ei arvioita. Ole ensimmäinen!

Kiitos arviostasi!

Jos nämä aiheet kiinnostavat, seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa!

Kiitos arviostasi!

Auta meitä kehittämään sisältöämme.

Kerro mitä voisimme tehdä paremmin.

Softia.fi

Softia.fi:n avulla pystyt etsimään ja vertailemaan erilaisia yrityssoftia. Lue käyttäjien kokemuksia, tutustu uusiin työkaluihin ja valitse tarpeisiisi sopivin softa.

VIIMEISIMMÄT ARVOSTELUT

Työajanseuranta

Otta arvostelu

Mikä on Otta? Otta (ent. Visma Entry) on kaikille toimialoille ja kaikenkokoisille yrityksille suunnattu työajanseurantajärjestelmä. Ottalla kirjaat, tarkistat ja hyväksyt työtunnit sekä tulkitset työajan niin selaimessa, mobiilisovelluksessa kuin perinteisellä leimauslaitteellakin, reaaliaikaisesti. Miksi

Lue arvostelu
SEO

Surfer AI arvostelu

Nettisivujen hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan sisällön muokkaamista siihen muotoon, että hakukoneet, kuten Google tai Microsoft Bing, reagoivat sisältöön herkemmin. Näin hakukoneita houkutteleva sisältö nousee hakutuloksissa korkeammalle ja saa enemmän klikkauksia.  Surfer AI on Surfer

Lue arvostelu
Mainonta

Luna AI arvostelu

Nykypäivän nopeatempoisessa ja kilpailevassa liiketoimintaympäristössä on syytä pysyä liidien ja markkinointiprosessien kärjessä. Tässä kohtaa Luna AI tulee peliin. Luna AI on tehokas työkalu, joka tekoälyn avulla voi kehittää liiketoimintastrategiaansa eteenpäin. Se on

Lue arvostelu

Seuraa meitä somessa!

Pysy ajan tasalla yritysohjelmistojen viimeisimmistä trendeistä ja vinkeistä! Esittelemme somekanavissamme erilaisia sovelluksia ja ohjelmistoja sekä jaamme tietoa niiden tehokkaasta käyttämisestä.